CORDAAD, uw gezondheid: ONZE ZORG

Sport met ons mee

Cordaad was een sportvereniging in Assen en omliggende gemeenten, waarbij zonder competitie-element ontspannen gesport werd. Cordaad richtte zich onder meer op mensen met een chronische aandoening, zoals hart- en CVA  aandoeningen, suikerziekte. Helaas beoefenen wij  thans geen activiteiten meer. Door onvoldoende groei in leden en geen beschikbare bestuursleden  hebben wij in 2019 moeten besluiten de sportactiviteiten onder te brengen bij de organisatie: Meer Bewegen voor Ouderen, onderdeel van Vaart Welzijn in Assen. U kunt daar terecht voor onze volleybal groep en de CVA groep. U bent daar van harte Welkom en de groepen zien Uw komst met plezier tegemoet.  De voormalig voorzitter en secretaris behartigen de nog lopende zaken van Cordaad.