CORDAAD, uw gezondheid: ONZE ZORG

Sport met ons mee

Cordaad is een sportvereniging in Assen en omliggende gemeenten, waarbij zonder competitie-element ontspannen gesport wordt. Cordaad richt zich onder meer op mensen met een chronische aandoening, zoals hart- en CVA  aandoeningen, suikerziekte , maar ook "gezonde" mensen van boven de 40 zijn  van harte welkom om bij ons te komen sporten. Bewegen staat centraal en niet het "winnen".